You are currently browsing the monthly archive for december 2012.

Op 1 januari 2013 wordt de Wet Uniformering Loonbegrip ingevoerd. De bedoeling is dat er een loonbegrip voor de heffing van loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW) komt.

Dit wordt onder andere doorgevoerd om een administratieve lastenverlichting voor werkgevers te zijn. En ook een duidelijker loonstrook voor de werknemer.

Enkele van de veranderingen zijn:
– de loonheffing, premies werknemersverzekeringen en de bijdrage ZVW worden over dezelfde grondslag geheven. Dit betekent dat over de bijtelling van de auto van de zaak nu ook premies werknemersverzekeringen worden afgedragen;
– de vergoeding aan de werknemer voor de bijdrage ZVW komt te vervallen en de werkgever draagt de premie rechtstreeks af via de aangifte;
– er bestaat geen werknemersdeel meer voor de premies werknemersverzekeringen;
– de franchise voor de WW-premie (Awf) van de werkgever komt te vervallen.

bron: selfservice.unit4.nl

Advertenties
De werkkostenregeling (WKR) is onwerkbaar voor het midden- en kleinbedrijf (MKB). Dat vinden NOAB-kantoren. NOAB staat voor de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen.
In een recent onderzoek geeft 88 procent van de NOAB-kantoren aan dat de WKR niet past bij het midden- en kleinbedrijf en dat er teveel nadelen kleven aan de invoering.
In de praktijk merken NOAB-leden dat de WKR niet te verkopen is aan MKB-klanten. Ook de complexiteit en de beperkte vrije ruimte worden vaak genoemd als obstakel voor het MKB.

Geen goede vervanging

Van de kantoren die het onderzoek invulden vindt 90 procent de WKR geen goede vervanging voor het oude systeem. De regeling is onduidelijk en zorgt voor meer administratieve handelingen en meer kosten. Daarnaast vindt 64 procent de oude regelingen beter en ruim een kwart ziet liever een compleet andere oplossing.
Uit het onderzoek blijkt verder dat 64 procent van de NOAB-kantoren klanten hebben die de WKR al gebruiken. Bij 87 procent van de kantoren is dat echter slechts een klein deel van het totale klantenbestand. Van de respondenten adviseert 78 procent de klant zelden of nooit om de WKR (nu al) in te voeren.
De overgrote meerderheid van 88 procent vindt dat de WKR niet bij het MKB past. Evenzoveel kantoren vinden dat de vrije ruimte onvoldoende is voor hun klanten en de eindheffing van 80 procent wordt door 85 procent bestempeld als ‘te hoog’.

Eenvoudiger alternatief

NOAB is betrokken bij de evaluatie van de WKR en is met diverse partijen in gesprek over de invoering van de regeling. Dit onderzoek geeft een duidelijk signaal. NOAB wil graag meedenken over een eenvoudiger alternatief dat past bij het MKB.

Zo, een mega klus is gedaan. Alle huidige werknemers in Loket.nl ingevoerd (meer dan 100). Nu hopen dat er per 1 januari 2013 niet te veel loonwijzigingen zijn,  dan kan ik vlot beginnen met lonen te doen.

Maar er komt nog een groep van ruim 10 werkgevers aan, die ik vanaf 1 januari ga doen. Ik wacht alleen nog op het aanleveren van alle gegevens.

December is ook altijd een rare maand. Omdat iedereen graag voor de kerstvakantie zijn of haar loonstrook wil hebben. En ik voor de kerst graag alles af wil hebben. Win win heet dat geloof ik. Volgende week aangiftes loonheffing doen, en dan maar met de lonen beginnen. Het is toch niet te geloven dat er alweer bijna een jaar op zit.

Follow werkt voor de werkgever on WordPress.com
Advertenties