Op 1 januari 2013 wordt de Wet Uniformering Loonbegrip ingevoerd. De bedoeling is dat er een loonbegrip voor de heffing van loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW) komt.

Dit wordt onder andere doorgevoerd om een administratieve lastenverlichting voor werkgevers te zijn. En ook een duidelijker loonstrook voor de werknemer.

Enkele van de veranderingen zijn:
– de loonheffing, premies werknemersverzekeringen en de bijdrage ZVW worden over dezelfde grondslag geheven. Dit betekent dat over de bijtelling van de auto van de zaak nu ook premies werknemersverzekeringen worden afgedragen;
– de vergoeding aan de werknemer voor de bijdrage ZVW komt te vervallen en de werkgever draagt de premie rechtstreeks af via de aangifte;
– er bestaat geen werknemersdeel meer voor de premies werknemersverzekeringen;
– de franchise voor de WW-premie (Awf) van de werkgever komt te vervallen.

bron: selfservice.unit4.nl

Advertenties