You are currently browsing the monthly archive for maart 2013.

Een nieuwe berekening van het dagloon in de Wet Arbeid en Zorg (WAZO) is door een technische fout in de wet al op 1 januari 2013 – onderdeel van de Wet vereenvoudiging regelingen UWV – in werking getreden in plaats van pas per 1 juni 2013.

Het gaat om de dagloonvaststelling voor de uitkeringen in verband met zwangerschap en bevalling van de WAZO. ‪Dat schrijft minister Asscher van Sociale Zaken aan de Tweede en Eerste Kamer. De wet wordt daarom met terugwerkende kracht aangepast.

 

Jaarloon in plaats van maandloon

UWV blijft tot 1 juni 2013 de zwangerschapsuitkeringen berekenen op basis van het laatste maandloon. Vanaf 1 juni 2013 zal UWV de zwangerschapsuitkeringen berekenen op basis van het gemiddelde jaarloon bij de laatste werkgever. De nieuwe berekening gaat met ingang van 1 juni 2013 alleen gelden voor de uitkeringen die ingaan vanaf die datum.

 

WAZO-uitkering

‪Als een werknemer zwanger is, heeft zij rond haar bevalling recht op zwangerschapsverlof en een zwangerschapsuitkering van UWV. Dit is geregeld in de WAZO. Ook bij adoptie en pleegzorg kan een werknemer verlof en een WAZO-uitkering krijgen.

 

Bron: Kluwer Salarisadministratie

Voor meer informatie: hier

Advertenties

Het Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) neemt maatregelen om het fonds weer gezond te maken. De maatregelen worden zo eerlijk mogelijk verdeeld tussen werkgevers, werknemers en gepensioneerden.

 

Per 1 april 2013 worden de pensioenaanspraken van de werknemers met 6,3% verlaagd.

 

Er is voorts besloten dat per dezelfde datum werkgevers extra gaan bijdragen, onder handhaving van de huidige pensioenpremie. Daardoor wordt de eigen bijdrage van werknemers lager.

De extra bijdrage van werkgevers is in principe een tijdelijke maatregel. Er zal worden geheven van 1 april 2013 tot 1 januari 2014. De verdeling vanaf 1 januari 2014 zal later door de CAO partijen besproken worden.

 

Vanaf 1 april 2013 zal de pensioenpremie als volgt verdeeld worden:

Over de grondslag tot € 79.176 blijft de premie in totaal 32,3 procent.

De werkgevers betalen daarvan vanaf 1 april 2013 17,18 procent (was 16,15 procent) en de werknemers gaan 15,12 procent betalen (was 16,15 procent).

 

Over de grondslag vanaf € 79.176 blijft de premie in totaal 24,3 procent.

De werkgevers betalen daarvan vanaf 1 april 2013 12,93 procent (was 12,15 procent) en de werknemers gaan 11,37 procent betalen (was 12,15 procent).

 

Bron:  salaris-informatie.nl

Kinderopvang moet in een gezonde en veilige omgeving gebeuren. Daarom moeten medewerkers van een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, gastouderbureau of buitenschoolse opvang vanaf 1 maart 2013 iedere dag gecontroleerd worden op strafbare feiten.

Meer informatie: website Rijksoverheid

Follow werkt voor de werkgever on WordPress.com
Advertenties