Een nieuwe berekening van het dagloon in de Wet Arbeid en Zorg (WAZO) is door een technische fout in de wet al op 1 januari 2013 – onderdeel van de Wet vereenvoudiging regelingen UWV – in werking getreden in plaats van pas per 1 juni 2013.

Het gaat om de dagloonvaststelling voor de uitkeringen in verband met zwangerschap en bevalling van de WAZO. ‪Dat schrijft minister Asscher van Sociale Zaken aan de Tweede en Eerste Kamer. De wet wordt daarom met terugwerkende kracht aangepast.

 

Jaarloon in plaats van maandloon

UWV blijft tot 1 juni 2013 de zwangerschapsuitkeringen berekenen op basis van het laatste maandloon. Vanaf 1 juni 2013 zal UWV de zwangerschapsuitkeringen berekenen op basis van het gemiddelde jaarloon bij de laatste werkgever. De nieuwe berekening gaat met ingang van 1 juni 2013 alleen gelden voor de uitkeringen die ingaan vanaf die datum.

 

WAZO-uitkering

‪Als een werknemer zwanger is, heeft zij rond haar bevalling recht op zwangerschapsverlof en een zwangerschapsuitkering van UWV. Dit is geregeld in de WAZO. Ook bij adoptie en pleegzorg kan een werknemer verlof en een WAZO-uitkering krijgen.

 

Bron: Kluwer Salarisadministratie

Voor meer informatie: hier

Advertenties