De Wet Bezava (voluit: Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid vangnetters) is per 1 januari 2014 in werking getreden. Wat zijn de gevolgen?

Werknemers die ziek uit dienst zijn gegaan worden nu ook toegerekend aan de voormalig werkgever. Dit heeft tot gevolg dat naast de gedifferentieerde premie voor WGA Vast nu ook een gedifferentieerde premie voor Ziektewet (maximaal 2 jaar) en WGA-Flex (maximaal 10 jaar) in rekening wordt gebracht bij de werkgever.

Advertenties