(voorbeeld)

Artikel 1. Aard dienstverband

De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd begint op                                en loopt tot en met                                 . Dit is een contract voor              maanden.

(indien korter dan 6 maanden:) Deze arbeidsovereenkomst eindigt derhalve van rechtswege, zonder tussenkomst van UWV werkplek en/of kantonrechter, op

(indien 6 maanden of langer:) Uiterlijk 1 maand voor de afloop van dit arbeidscontract zal werkgever schriftelijk informeren of dit contract zal worden voortgezet of beëindigd.

Artikel 3. Proeftijd

(indien korter dan 6 maanden:) Er is geen proeftijd van toepassing op deze arbeidsovereenkomst.

(indien 6 maanden of langer:) Er is een proeftijd van 1 maand van toepassing op deze arbeidsovereenkomst.

Advertenties