You are currently browsing the monthly archive for april 2015.

Voor loonheffingen1 met een 7!! Twee gehaald, nog een te gaan :-).

Advertenties

Met de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (Wwz) is onder meer de positie van tijdelijke werknemers (flexwerkers) versterkt. Op 1 juli 2015 verandert er meer voor tijdelijke werknemers. Op dat moment verandert de ketenbepaling.

De ketenbepaling regelt wanneer elkaar opvolgende tijdelijke contracten overgaan in een vast contract. Vanaf die datum ontstaat een vast contract als werkgever en werknemer:

  • meer dan 3 elkaar opvolgende tijdelijke contracten afsluiten;
  • langer dan 2 jaar gebruik maken van elkaar opvolgende tijdelijke contracten.

Er is sprake van opvolgende tijdelijke contracten als ze elkaar met een tussenperiode van zes maanden of minder opvolgen.
Bij de berekening van de periode van 2 jaar tellen periodes van 6 maanden (of korter) tussen de tijdelijke contracten mee.

lees hier meer: Over Salarisadministratie

Follow werkt voor de werkgever on WordPress.com
Advertenties