Vanaf 1 januari 2016 gelden de volgende maatregelen uit de Wet aanpak schijnconstructies:

  • Werkgevers betalen volledig minimumloon

    Alle constructies zijn verboden waarbij werkgevers minder dan het hele minimum loon betalen. Bijvoorbeeld wanneer zij ten onrechte maaltijdkosten of verzekeringspremies inhouden op het loon.

  • Duidelijke loonstrook

    Werkgevers moeten zorgen dat de loonstrookjes begrijpelijk zijn voor het personeel. Ook moeten zij alle bedragen op de loonstrook duidelijk toelichten. De Inspectie SZW kan werkgevers een boete geven als de loonstrook niet klopt.

  • Minimumloon via bank betalen

    Werkgevers mogen het minimumloon niet meer contant betalen. Wat een werknemer meer dan het minimumloon verdient, mag de werkgever wel contant betalen.

Bron: rijksoverheid