You are currently browsing the category archive for the ‘Zakelijk’ category.

De Arbeidsomstandighedenwet is sinds 1 juli 2017 veranderd. Vanaf 1 juli 2018 moeten werkgevers en arbodienstverleners alles geregeld hebben in het kader van deze nieuwe Arbowet.
Lees hier meer

klaar

Advertenties

Vaak merk ik, dat werknemers niet of nauwelijks hun loonstrook bekijken. En als ze deze dan een keer bekijken, eigenlijk niet weten wat nou waar staat.

Zie hier infographic-salarisstrook-loket.nl een uitleg van de loonstrook. Ik denk dat je nu echt wel kan vinden wat je wilt weten.

Salarisadministratiekantoor Dovenetel werkt met persoonsgegevens, doordat werkgevers gebruik maken van mijn diensten en/of omdat werkgevers deze gegevens aan mij verstrekken.

 

Denk hierbij aan de volgende persoonsgegevens: naam, adres en woonplaats, geboortedatum en telefoonnummer. En ook gegevens zoals bsn en kopie id.

 

Deze gegevens heb ik nodig om mijn dienstverlening (salarisadministratie) uit te kunnen voeren en omdat ik hier wettelijk toe verplicht ben. Ik zal deze gegevens uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn wettelijke verplichting. Dit is alleen met jouw werkgever, de belastingdienst, pensioenfonds en/of verzekeringsmaatschappij.

 

Indien je de gehele privacy verklaring wilt inzien, kan je deze bij mij opvragen, email: sakdovenetel@gmail.com

 

MAXIMUMDAGLOON: het maximumbedrag dat UWV per dag uitbetaalt bij ZW-, WW-, WAO- en WIA-uitkeringen
MAXIMUMPREMIELOON: het maximumloon waarover de werkgever premies werknemersverzekeringen moet betalen

lees hier voor een volledige uitleg

Voor de antwoorden op jouw vragen ivm werknemerloket, kun je hier terecht.

werknemerloket

Heeft u als werkgever dit al geregeld? Sinds 1 juli 2017 moeten werkgevers namelijk verplicht een (basis-)contract sluiten met arbodienstverleners. Dat is een gevolg van wijzigingen in de Arbowet.

Voor meer info, lees hier

Je werkt 21 uur per week, hoeveel is dat dan parttime? Dat is afhankelijk van het vaste aantal uren per week op jouw bedrijf.

Is dat 40 uur? Dan deel je 21 :  40 = 0,525.  Dit getal doe je x 100. En zet je er % achter. Dat is dan 52,50%.

Bij een 38-urige werkweek is de som 21 : 38 = 0,5526 x 100 = 55,26%.

En dan ook de voor een werkweek van 36 uur: 21 : 36 = 0,5833 x 100 = 58,33%.

 

Waarom zou je dit willen weten?

Stel het fulltime salaris voor jou is € 1.500. Dat staat in jouw arbeidscontract. En je wil graag weten wat jouw brutosalaris per maand dan is. Doe die € 1.500 x 52,50% (of voor welk % je werkt) = € 787,50 bruto per maand.

Heb je moeite met % berekenen op je rekenmachine, of deze functie niet? Deel 1.500 door 100 en doe het dan x 52,50.

 

nog een % sommetje

Je krijgt 2% opslag. Hoeveel is dat dan? Op de rekenmachine kan je € 787,50 + 2% doen, is € 803,25.

Of: € 787,50 x 1,02 = ook € 803,25. Dus bij 1% opslag doe je x 1,01, bij 0,5% opslag x 1,005.

percentages

 

Je werkt 24 uur per week, en jouw salaris is € 1.185,60 bruto per maand. Hoe bereken je dan jouw uurloon?

Neem jouw bruto maandsalaris, hier € 1.185,60 en doe dit x 3. Dat x 3 staat voor 3 maanden, en 3 maanden hebben altijd 13 weken. Dan kom je uit op € 3.556,80. Deel dit getal door 13 (van die dertien weken) = € 273,60. Dit is wat je bruto per week verdient. Deel dit door 24 (jouw aantal uren). Uurloon is € 11,40 (bruto).

 

Nu andersom, van uurloon naar maandloon

Uurloon is € 11,40 x 24 = € 273,60.

€ 273,60 x 13 = € 3.556,80.

€ 3.556,80 : 3 = € 1.185,60.

Een blogpost van mij, dat kennelijk bij zoekopdrachten te voorschijn komt, is een doorverwijzing naar de cao beroepsgoederenvervoer 2012-2013. Ja, een oud bericht.

In deze blog, hou ik alleen (belangrijke) updates van die cao’s bij, van werkgevers waar ik de lonen voor doe.

Momenteel zijn dat onder andere:

  • kinderopvang
  • horeca
  • kappers
  • fashion en retail
  • overige detailhandel

Wil je informatie of bijblijven over een, enkele of heel veel cao’s, dan is dit een prachtige site voor je: www.salaris-informatie.nl.

Het maximumtarief voor het aanvragen van een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) bedraagt ook in 2017 € 41,35. Soms kan een VOG gratis worden verstrekt. Lees hier verder.

Follow werkt voor de werkgever on WordPress.com
Advertenties